Tikkimine 

Tikkimine on kanga või mõne muu materjali nõela ja niidiga kaunistamise kunst.

Käsitsi tikkimine on aega ja vaeva nõudev töö, kuid tulemus on seda väärt.

Komme kasutada riiete kaunistamiseks tikandit algas ajast, mil inimene hakkas riideid kandma. Tikkimist kui kunstivormi tuntakse juba rauaajast - inimene avastas, et saab kasutada lõnga nahatükkide riieteks ühendamiseks. Sealt edasi, loomuliku jätkena leidis ta, et sama lõnga saab kasutada kaunistamiseks. Lisaks kasutati värvilisi helmeid, kivikesi ja luid tikandi veel huvitavamaks muutmiseks.

Tikitud riideid peeti ka rikkuse sümboliks. Sageli on leitud mitmeid tähtsaid ajaloolisi sündmusi kangale tikituna.

Masintikand leiutati 1800-ndatel. Joshua Heilmann arendas õmblusmasinaid sedavõrd, et neist said kaasaegse masintikandi eelkäija. 1870-ndatel valmisid esimesed käsiajamiga tikandimasinad.

Tänapäeval on masintikand hüppeliselt arenenud. Arvuti on lisanud viimase vindi sellesse õmblustehnikasse, mis on omakorda olnud suureks abiks masstootmises. Spetsiaalselt selleks valmistatud masinad loevad arvutiprogrammidest kujundeid ja disaine ning tikivad selle erinevatele materjalidele.

Tikand kunstivormina on kaunistanud meie tsivilisatsiooni teadvustades, et niidi ja nõelaga on võimalik muuta maailma kenamaks. Intrigeerivad ja säravad värvilised kujundid lisavad kangale väärtust ja väge.

Meie pakume oma klientidele masintikandit väga erinevatele materjalidele. Müts, rätt, kott ja t-särkon põhilised  tooted, millele meie kliendid on soovinud masintikandit. Tikandi hind kalkuleeritakse pistete arvu järgi ning pistete arv kalkuleeritakse disaini tiheduse ja suuruse järgi. Esmaseks kuluks on tänapäeval arvutiprogrammi koostamine vastavalt disainile. Tikandi hinna moodustavad toote tikkimiseks kuluv aeg ja materjalikulu.