Siiditrükk

Siiditrükki mainiti esmakordselt Hiinas Songi Dünastia ajal (960-1279 AD), sealt levis uudne trükimeetod  Jaapanisse ja teistesse Aasia riikidesse.

Lääne-Euroopasse jõudis siiditrükk 18. sajandi lõpus, kuid ei leidnud algselt laialdast kasutamist seoses siidikaubanduse aeglase arenguga ida ja lääne vahel.

Siiditrükk patenteeriti esmakordselt Samuel Simoni poolt 1907. aastal Inglismaal, kus seda trükimeetodit kasutati seinalehtede, kangaste ja linade trükkimiseks. Trükikojad hoidsid siiditrüki tehnikat suures saladuses.

Tänapäeval on siiditrükk leidnud kasutamist paljudes tootmisharudes. Erinevad trükivärvid võimaldavad trükkida paljudele materjalidele - tekstiilile, keraamikale, puidule, paberile, klaasile, metallile ja plastikule.

Meie trükikojas on võimalus trükkida nii lamedatele pindadele kui ka näiteks silindrikujulistele pindadele.

Soovitud kujundused palume saata meile võimalusel vektorgraafikas Corel Draw (versioon kuni 12) või Adobe Illustratori failidena. Võimalusel konverteerime ka teistest failitüüpidest trükiettevalmistuseks sobiva kujutise.

Siiditrükk on alates trükifilmide ja trükiraamide ettevalmistamisest ning lõpetades trükkimisega aeganõudev protsess. Vaatamata tehnika arengule trükitakse ka tänapäeval siiditrükki enamasti käsitsi. Palume teha tellimused võimalikult aegsasti, et kogu trükiprotsess teie soovitud tähtaega mahutada.